The Cottage

The Cottage - lämpar sig för alla katter men är anpassad för kattungar, äldre katter och katter med funktionsnedsättning

The Cottage har 2 Deluxe rum (1 katt) och 2 Deluxe svit (1-3 katter). Alla rum har fönster och normal takhöjd med tillhörande stor utomhusrastgård med helt plasttak som ger 44% ljusinsläpp. Rastgårdarna har dubbla nät för god säkerhet samt nattbelysning som styrs av solur.

Rummen har stora fönsterbänkar, vägghyllor, ramper och tripp-trapp-trull möbler med Lupusfällar samt klöspuckel/klöspelare. På dagen har vi radion på svag volym - vi brukar oftast spela Lugna favoriter.

Armaturen i kattrummen har skyddskåpa och elsladdar är monterade så att katterna inte kommer åt att bita eller riva på dessa. Rummen är uppvärmda med elradiatorer som har skyddsram/nät monterade framför, så att katterna inte kommer åt att bränna sig. Det finns eldriven ventilation i katthuset för luftcirkulationen. Katthuset håller omkring 20-22 grader året om, men går att individanpassa i respektive rum - äldre katter kan ibland behöva lite varmare eftersom de ligger stilla mer.

Utomhusrastgårdarna som alla har storleken 10-12 kvm har spännande fasta ramper och hyllor samt stubbar och trädstammar. Lupusfäll finns utplacerad även här så att katterna sommartid kan vila eller sova utomhus om dom vill det. Under sommaren är altandörrarna uppställda på vid gavel, och katterna kan gå in och ut som dom vill.

Kattlucka finns installerad i altandörrarna och kan användas av de katter som är vana vid lucka. Ovanför varje altandörr finns utomhusbelysning som är tänd nattetid så att även rummet blir svagt upplyst på natten.

Katthuset och rastgårdarna har Videoövervakning.

Rum och rastgårdar i The Cottage fungerar bra för alla katter, men är särskilt lämpade för kattungar, äldre katter och katter med funktionsnedsättning. Tempot är också lite lugnare här varför The Cottage kanske är att föredra för katter som är mycket försiktiga.

Mått:
The Cottage - Deluxe rum (1 katt)  - Rum: 4,50 kvm samt utomhusrastgård: 10,00 - 12.00 kvm = 15 kvm
The Cottage - Deluxe svit (1-3 katter)  - Rum: 6,00 kvm samt utomhusrastgård: 12,00 kvm = 18 kvm

The Cottage är öppet under Sommar -och Vinterkollo samt vissa vår -och höstveckor.

Länkar till - pris och bokning