Vi har live videoövervakning med ljud i och runt katthusen så att vi vid behov kan ha extra koll på katterna. Här är en stillbild från en av utomhuskamrorna nattetid som visar delar av the Cottage och the Summer Huts.

Vi tänker mycket på säkerhet för katterna. Alla våra rum har dubbla nät mellan kattrummen och dubbla nät i alla utomhusrastgårdar (utom på vissa partier där det inte behövs). Taken är också väl monterade och det finns inga träd eller grenar som kan falla ner och skada taken.

Alla etage, hyllor och trappor samt lek- och vilomöbler inne och ute är fastmonterade och stabila så att katterna kan springa, hoppa och leka säkert. Trappor och hurtsar inomhus i the Barn har dessutom halksäkra räflor - särskilt långhårskatter kan annars ha problem med att glida om de har mycket hår under tassarna.

Nät är ett måste för att katterna ska bo säkert och samtidigt kunna se och ta in omgivningen, men nät innebär också en viss risk. I största möjliga mån har vi försökt att bygga bort så många risker som möjligt. Vi har bland annat monterat nätskydd på de ställen där nät och tassar annars kan komma i kontakt.

Alla kattrum har inbyggda elkablar eller är monterade så att katterna inte kommer åt att bita eller riva på dessa. All armatur i kattrummen och utomhusrastgårdarna har skyddskåpor. Det finns brandsläckare samt att de brandvarnare som finns utplacerade i katthusen är kopplade direkt till våra privata mobiltelefoner.