Betalningar

Bokningen skall betalas enligt våra bokningsvillkor

Vårt bankgiro: 258-8812 (ange alltid ditt bokningsnummer)

Om du har fått en bokningsbekräftelse när du bokade så är din bokning registrerad, du behöver därför inte dubellkontrollera med oss eftersom vi får en kopia av varje registrerad bokning.

Om du inte fått en bokningsbekräftelse har den angivna mailadressen blivit fel. Bokningen är ändå registrerad och en kopia har skickats till oss. Kontakta oss så att vi kan korrigera din mailadress och skicka en ny bekräftelsekopia.

Du behöver inte kontrollera med oss om din inbetalning har registrerats hos banken. Saknar vi en betalning hör vi av oss och skickar en påminnelse.

Vi skickar inte ut fakturor om inte detta särskilt efterfrågas, utan man betalar till vårt bankgiro 258-8812 (Tod Dot AB) och anger bokningsnumret som referens/OCR.

Vid en försenad betalning kvarstår alltid bokningen - vi tar aldrig bort en bokning om vi inte fått en skriftlig (mail) begäran om avbokning. En avbokningsbekräftelse skickas då ut enligt gällande bokningsvillkor.

Återbetalningar

Ibland händer det att fel summor betalas (för mycket) vid bokning samt att avbokningar skall återbetalas enligt bokningsvillkoren. Vi kontaktar då vederbörande för att få ett insättningskonto så att vi kan återbetala summor.

Återbetalning sker i samband när vi arbetar med bokföringen dvs i ett månadsskifte.