Besöka oss

Om du vill besöka oss rekommenderar vi att du kommer på Öppethus som anordnas 1-2 gånger (höst/vår) per år (se planeringskalender), i annat fall kontakta oss för att boka in tid och besöksdag.

Så länge som Covid-19 och social distans råder är Öppethus tillsvidare inställt.

Runt själva bostadshuset är vår privata sfär och inhägnat område med grind - våra hundar är oftast lösa där - du skall därför inte gå in där utan att först ha kontaktat oss.

Vi tar inte emot oanmälda besök.