Sjukdomar

Vaccination

Att vaccinera sin katt är ett av de bästa sätten att hålla flera allvarliga smittsamma virus-sjukdomar borta.
 

Sjukdomar som tidigare dödade många katter har effektivt bekämpats genom det enkla knepet att injicera försvagat eller avdödat virus under huden. Immunförsvaret får då en chans att lära sig känna igen viruset och lagrar den informationen.
 

Den dagen det riktiga levande viruset försöker ta sig in i kroppen är immunförsvaret redo och slår tillbaka direkt. Sjukdomen hinner aldrig bryta ut eller blir betydligt mildare än hos en icke vaccinerad katt.
 

Emellanåt hör man folk högljudt förklara att vaccinationer är farliga och onödiga. Som argument och bevis framförs att det är ytterst sällan man hör någon berätta att deras katt dött av en parvoinfektion och att det finns biverkningsrisker med vacciner.
 

Det är i sak korrekt men anledningen till att vi har så få utbrott av tex parvo är att vi vaccinerar våra katter och har gjort så länge. Om vi slutar vaccinera kommer sjukdomarna att komma tillbaka och risken att drabbas av en allvarlig biverkning är mindre än risken att dö i parvo.
 

Vad ska man vaccinera katten mot?

Katten bör vaccineras mot kattpest (parvo) och kattsnuva (calicivirus och herpesvirus även kallat rhinotracheit-virus) vid 8 veckors ålder och sedan igen vid 12 veckor. Vid ett års ålder vaccinerar man mot samma sjukdomar igen.
 

Vaccinationsrekommendationer för vuxna katter kan variera lite beroende på var man läser men det är allmänt accepterat att med det smitt-tryck vi har idag så räcker det att vaccinera mot parvo vart tredje år medan man bör vaccinera mot kattsnuva årligen för att ha ett fullgott skydd. Katter som bara vistas inomhus bör ändå vaccineras mot kattpest/kattsnuva eftersom viruset lätt kan följa med husse eller matte hem via skor och kläder.
 

Det finns andra vaccin på marknaden idag mot tex coronavirus och chlamydophila (klamydia) som kan vara motiverat i enstaka fall tex om man har problem med infektion i ett katteri eller om man ställer ut katten. Diskutera med din veterinär. Vaccination mot rabies är bara aktuellt om man ska resa utomlands.
 

Biverkningar

Dagarna efter vaccinationen förekommer ibland lite feber, aptitlöshet och trötthet men det går snabbt över av sig självt. Ibland förekommer även lokal svullnad vid injektionsstället men även dessa svullnader läker av sig självt även om det kan ta lite tid.
 

Mer allvarliga biverkningar som kräkningar, diarre och svullnad i luftvägar är ovanliga. Veterinär bör kontaktas så att man kan få en bedömning om behandling behövs. Vid svullnad ges ofta en injektion med kortsion för att dämpa symtomen. Om det påverkar resultatet av vaccinationen är inte utrett.
 

En allvarlig komplikation är vaccin-orsakade sarkom. Sarkom är elakartade tumörer som kan uppstå vid injektionsstället där de växer infiltrativt dvs förgrenar sig ut i omgivande vävnad. Det aggressiva växtsättet gör att de är svåra att operera bort och prognosen är vanligen dålig om katten drabbas. Risken för sarkom är dock en på tio tusen (= en sjuk katt per tiotusen vaccinerade) eller mindre så risken att dö av parvo är fortfarande många gånger större än risken att dö av sarkom.
 

Man bör undvika att vaccinera katten om den har symtom på sjukdom, är undernärd eller har nedsatt immunförsvar tex på grund av pågående medicinering. Man bör även undvika att vaccinera dräktig kattor. Källa: veterinären.nu

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) informerar om Infektionssjukdomar som kan drabba din katt.

Det finns olika grupper av parasiter: encelliga (protozoer), maskar (helminter), insekter och spindeldjur. I Sverige förekommer parasiter hos nästan alla djurslag och de kan orsaka klinisk sjukdom hos värddjuret.

Här kan du läsa om parasiter hos katt. Parasiter lever i eller på andra levande organismer från vilka de tar sin näring och orsakar skada.