Våra hälsokrav

Vi ställer höga krav på att din katt är vaccinerad när den kommer till oss. Det är viktigt för katten själv, men också viktigt för alla gästande katter.
 

  • Katter ska - efter grundvaccinering - ha intyg på följande vaccinationer och får ej vara äldre än 3 år, respektive 1 år:
Kattpest - (parvovirus) - 3 år
Kattsnuva - (herpes, calicivirus) - 1 år
--------------------------------------------------------------------
Klamydia - (ej krav men önskvärt) - 1 År


Det är bättre att vaccinera för tidigt än för sent - efter grundvaccineringen går det att tidigarelägga en revaccinering något, för att passa semesterplanerna - se till att du har goda marginaler innan slutdatumet för revaccinering. Missar du att revaccinera så anses vaccineringen vara ny och kattens ska då vara vaccinerad 14 dagar innan ankomst.

 
  • Vi vill också att du kontrollerar kattens öron och päls ordentligt så att katten inte har öronskabb eller parasiter när den kommer till oss.
  • Vi vill att (ute)katten skall vara avmaskad innan den kommer till oss - en god musjägare kan behöva maskas av 2-3 gånger per år.

Katter kan vara bärare på många sjukdomar utan att visa tecken på att själva vara sjuka, därför är det viktigt att din katt är vaccinerad för att klara osynliga virusattacker och för att inte sprida sjukdomar vidare.

Vanligen vaccinerar man sin katt mot kattpest och kattsnuva. Detta görs med ett vaccin som innehåller verksamma komponenter mot bägge sjukdomarna. Såväl ute- som innekatter bör vaccineras.

Grundvaccination görs med ett kombinationsvaccin som ger skydd mot båda dessa sjukdomar. Första vaccinationen ges vid 7-8 veckors ålder och den andra vid 12 veckors ålder (ej tidigare) och en tredje vid ett års ålder.

Katter äldre än 6 månader behöver bara grundvaccineras en gång för att får skydd mot kattpest. För kattsnuva gäller 1 grundvaccinering, alternativt 2  grundvaccinationer med 3-4 veckors mellanrum (kolla med din veterinär). Katten ska då vara vaccinerad senast 14 dagar före ankomst.

Revaccinering ska göras vart tredje år för skydd mot kattpest och årligen för skydd mot kliniska symptom av kattsnuva.

Efter grundvaccination har katten fullgott skydd efter ca 2 veckor.

Vi tar emot okastrerade hanar och honor upp till 1 år.
Efter 1 års ålder vill vi att våra gäster skall vara kirurgiskt kastrerade. P-piller har många biverkningar och kemisk kastrering av katt är inte rekommenderad av veterinärer eftersom det inte finns några godkända preparat för det i Sverige.

Före inlämnadet till Ekbackens Kattpensionat, skall du som kattägare fylla i information om katten/katterna i det frågeformulär som vi skickar till dig. Det är viktigt att man ger all information korrekt som vi frågar efter och snarast skickar tillbaka till oss.

Vi tar inte emot katter som är aggressiva och utåtagerande - detta i första hand för att  gästande katter på pensionatet skall respekteras och kunna känna trygghet och trivas. En aggressiv katt skapar stress och nervositet för alla andra gäster.

 

Kastrering

I dagsläget tar vi inte emot okastrerade katter som är äldre än 1 år - katten får inte vara nykastrerad när den kommer till oss - kontrollera med din veterinär.

Öronskabb

Kontrollera att din katt inte har öronskabb innan den kommer till oss - öronskabb syns och luktar och ofta visar katten på en irritation (kliar sig, och/eller håller öronen annorlunda). Kontakta din veterinär om du är osäker - vid öronskabb ska katten vara färdigbehandlad innan den kommer till oss.

Avmaskning - vi ser helst att alla katter som gästar oss - speciellt om katten vistas ute -   är avmaskad någon ett par veckor före ankomst till oss. En katt som vistas ute och är en duktig jägare, bör avmaskas 2 - 3 gåner per år. En katt kan snabbt få ett sämre allmäntillstånd om den är angripen av mask och att byta miljö kan också påverka.

Vaccinering

Det är viktigt att vaccinera sin katt mot kattsjukdomar som ofta är dödliga. De virussjukdomar som katten bör vara vaccinerad mot är kattpest och smittsam kattsnuva. En del katter kan även behöva vaccineras mot klamydia.

Både inne- och utekatter ska vaccineras. Utekatter kan smittas av andra katter som de träffar ute. Innekatter kan smittas tex genom att du tar smitta med dig utifrån (skor, kläder). Innekatter kan vara mer infektionskänsliga därför att de sällan träffar andra katter.

  • Du behöver inte klippa klorna på katten/katterna innan ankomst..
  • Vi vill att du ser till att katten/katterna inte har tovor i pälsen när den kommer till oss - ett förtroende kan snabbt raseras om vi ska börja reda ut smärtsamma tovor i pälsen. Vår strävan är ju att katterna ska uppskatta sin semester hos oss. Slälvklart borstar vi gärna din katt under vistelsen.
  • Om du inte själv kan reda ut/klippa pälsen på din katt, kan vi varmt rekommendera att du lämnar din katt på katt (hund) trim. - de flesta hundtrim hjälper även katter. Katter som snabbt blir toviga kan man med fördel klippa mycket kort 1 gång per år (våren).
  • Det är mycket smärtsamt för katten att ha tovor - upptäcker vi större tovor, kommer dessa att rakas bort med maskin, antingen av oss eller veterinär -  en kostnad för detta tillkommer då.

Vaccinationsintyg
Hos veterinären får katten ett vaccinationsintyg som uppdateras vid varje vaccinering. Intyget skall alltid tas med när katten skall gästa oss.

För den som tar med sin katt på resa utanför Sveriges gränser finns regler från respektive lands myndigheter att ta hänsyn till. Vid återinförsel till Sverige krävs enligt Jordbruksverkets regler EU-pass och rabiesvaccination för katten.

Vacciner - (det finns olika fabrikat som tex Nobivac och PureVax)

PureVax RC: skyddar mot Rinotrakeit och Calciviros.

PureVax RCP: skyddar mot Rinotrakeit, Calciviros och Panleukopeni.

PureVax RCChc: skyddar mot Rinotrakeit, Calciviros och Klamydia.

PureVax RCPCh: skyddar mot Rinotrakeit, Calciviros, Klamydia och Panleukopenivirus.

Rabisin: skyddar mot Rabies.

 

Revaccinationsintervaller

Kattsnuva - Rinotrakeit, Calcivirus: 1 år.
Klamydia: 1 år.

Rabies: 1 år.

Kattpest - Planleukopeni: 3 år.

 

Grundvaccination av hund och katt: Vaccinationsreferengruppen

Veterinär - FASS