Våra hälsokrav

Vi ställer höga krav på att din katt är vaccinerad när den kommer till oss. Det är viktigt för katten själv, men också viktigt för alla gästande katter.

Vi vill att vaccinationsintyget visar vaccinationsdatum som påvisar nedan 2 eftervarandra vaccinationsintervaller utan avbrott (för kattsnuva den senaste helst inte äldre än (9) 10 månader).

  • Katter ska ha intyg på följande vaccinationer och får ej vara äldre än 3 år, respektive 1 år (helst kortare tid):
Kattpest - (parvovirus) - 3 år
Kattsnuva - (herpes, calicivirus) - 1 år (helst ej äldre än 9-10 månader)
--------------------------------------------------------------------
Klamydia - (ej krav men önskvärt) - 1 år


Vaccinering mot kattsnuva ger inte ett 100% skydd, men är katten ordentligt vaccinerad får katten i vanliga fall en lindrigare form av kattsnuva om den blir smittad. Vid inackordering på kattpensionat eller vid utställningar/sammankomster rekommenderar vi starkt att man återvaccinerar katten för kattsnuva redan innan det gått 12 månader (för kattungar se nedan), detta eftersom vaccinet/skyddet kan vara mindre effektivt de sista månaderna av en vaccination.

Om man vet med sig att katten snart ska bo på pensionat, rekommenderar vi därför att man återvaccinerar mot kattsnuva redan efter (9) 10 månader (kolla vaccinationsintyg ifall (9) 10 månader har passerat vid tid för in-checkning), då får katten/katterna en boost som sätter igång virusskyddet ordentligt igen. Det är viktigt att man revaccinerar katten senast 14 dagar före in-checkning så att katten hinner bygga upp ett bra virusförsvar innan ankomst.

Har du helt missat att revaccinera (det har gått över 12 månader) eller aldrig tidigare vaccinerat katten mot kattsnuva så anses vaccineringen vara ny. Katten ska då vaccineras i två omgångar mot kattsnuva med ca: 3 veckor emellan och sista vaccinationen ska vara avklarad 14 dagar innan in-checkning till vårt kattpensionat. Samma gäller även för (kombo) vaccinering mot kattpest/kattsnuva. 

En katt som bär på kattsnuva (vaccinerad som ovaccinerad) behöver inte själv vara sjuk men kan smitta andra katter och sin omgivning - det går därför inte att garantera en helt smittfri miljö i ett kattpensionat eftersom det är omöjligt att på förhand lokalisera smittan.
  • Vi vill också att du kontrollerar kattens öron och päls ordentligt så att katten inte har öronskabb eller parasiter när den kommer till oss.
  • Vi vill att (ute)katten skall vara avmaskad innan den kommer till oss - en god musjägare kan behöva maskas av 1 - 2 gånger per år.
  • Använd inga (sätt inte på) sk spot-on produkter eller färstingshalsband senare än 14 dagar före ankomst.

Katter kan vara bärare på många sjukdomar utan att visa tecken på att själva vara sjuka, därför är det viktigt att din katt är vaccinerad för att klara osynliga virusattacker.

Vanligen vaccinerar man sin katt mot kattpest och kattsnuva. Detta görs med ett vaccin som innehåller verksamma komponenter mot bägge sjukdomarna. Såväl ute- som innekatter bör vaccineras. Innekatter kan vara mer känsliga för sjukdomar eftersom de lever i en mer skyddad miljö dvs inte bygger upp ett naturligt immunförsvar genom möten med andra katter utomhus. 

Grundvaccination (katter upp till 1 år) görs med ett kombinationsvaccin som ger skydd mot båda dessa sjukdomar. Första vaccinationen ges vid 7-8 veckors ålder och den andra vid 12 veckors ålder (ej tidigare) och en tredje vid ett års ålder.

Katter äldre än 6 månader behöver bara grundvaccineras en gång för att får skydd mot kattpest. För kattsnuva gäller 2 grundvaccinationer med ca: 3 veckors mellanrum. Katten ska vara fullständigt vaccinerad senast 14 dagar före ankomst.

 

Vi tar emot okastrerade hanar och honor upp till 1 år.
Efter 1 års ålder vill vi att våra gäster skall vara kirurgiskt kastrerade. P-piller har många biverkningar och kemisk kastrering av katt är inte rekommenderad av veterinärer eftersom det inte finns några godkända preparat för det i Sverige.

Före inlämnadet till Ekbackens Kattpensionat, skall du som kattägare fylla i information om katten/katterna i det frågeformulär som vi skickar till dig. Det är viktigt att man ger all information korrekt som vi frågar efter och snarast skickar tillbaka till oss.

Vi tar inte emot katter som är aggressiva och utåtagerande - detta i första hand för att  gästande katter på pensionatet skall respekteras och kunna känna trygghet och trivas. En aggressiv katt skapar stress och nervositet för alla andra gäster.

 

Kastrering

I dagsläget tar vi inte emot okastrerade katter som är äldre än 1 år - katten får inte vara nykastrerad när den kommer till oss - kontrollera med din veterinär.

Öronskabb

Kontrollera att din katt inte har öronskabb innan den kommer till oss - öronskabb syns och luktar och ofta visar katten på en irritation (kliar sig, och/eller håller öronen annorlunda). Kontakta din veterinär om du är osäker - vid öronskabb ska katten vara färdigbehandlad innan den kommer till oss.

Avmaskning - vi ser helst att alla katter som gästar oss - speciellt om katten vistas ute -   är avmaskad någon ett par veckor före ankomst till oss. En katt som vistas ute och är en duktig jägare, bör avmaskas 2 - 3 gåner per år. En katt kan snabbt få ett sämre allmäntillstånd om den är angripen av mask och att byta miljö kan också påverka.

Vaccinering

Det är viktigt att vaccinera sin katt mot kattsjukdomar. De virussjukdomar som katten bör vara vaccinerad mot är kattpest och smittsam kattsnuva. En del katter kan även behöva vaccineras mot klamydia.

  • Du behöver inte klippa klorna på katten/katterna innan ankomst..
  • Vi vill att du ser till att katten/katterna inte har tovor i pälsen när den kommer till oss - ett förtroende kan snabbt raseras om vi ska börja reda ut smärtsamma tovor i pälsen. Vår strävan är ju att katterna ska uppskatta sin semester hos oss. Slälvklart borstar vi gärna din katt under vistelsen.
  • Om du inte själv kan reda ut/klippa pälsen på din katt, kan vi varmt rekommendera att du lämnar din katt på katt (hund) trim. - de flesta hundtrim hjälper även katter. Katter som snabbt blir toviga kan man med fördel klippa mycket kort 1 gång per år (våren).
  • Det är mycket smärtsamt för katten att ha tovor - upptäcker vi större tovor, kommer dessa att rakas bort med maskin, antingen av oss eller veterinär -  en kostnad för detta tillkommer då.

Vaccinationsintyg
Hos veterinären får katten ett vaccinationsintyg som uppdateras vid varje vaccinering. Intyget skall alltid tas med när katten skall gästa oss och intyget ska visa de två senaste vaccinationerna.

För den som tar med sin katt på resa utanför Sveriges gränser finns regler från respektive lands myndigheter att ta hänsyn till. Vid återinförsel till Sverige krävs enligt Jordbruksverkets regler EU-pass och rabiesvaccination för katten.

Vacciner - (det finns olika fabrikat som tex Nobivac och PureVax)

PureVax RC: skyddar mot Rinotrakeit och Calciviros.

PureVax RCP: skyddar mot Rinotrakeit, Calciviros och Panleukopeni.

PureVax RCChc: skyddar mot Rinotrakeit, Calciviros och Klamydia.

PureVax RCPCh: skyddar mot Rinotrakeit, Calciviros, Klamydia och Panleukopenivirus.

Rabisin: skyddar mot Rabies.

Revaccinationsintervaller

Kattsnuva - Rinotrakeit, Calcivirus: 1 år.
Klamydia: 1 år.

Rabies: 1 år.

Kattpest - Planleukopeni: 3 år.

 

Veterinär - FASS