Betalningar

Bokningen skall vara betald 14 dagar före ankomst. Avbokning kan göras senast 14 dagar före ankomst - mer info här - Bokningsvillkor

Vårt bankgiro: 258-8812 (ange alltid ditt bokningsnummer)

Från och med 1 september 2018 behöver man inte längre betala en särskild bokningsavgift (350:-) vid bokningstillfället, utan man betalar hela bokningssumman senast 14 dagar före ankomst. Vid en avbokning dras fortfarande 350:- från bokningskostnaden.

Betalningsbekräftelser skickas inte längre ut, utan man får en betalningspåminnelse om en betalning skulle saknas. Vid en försenad betalning kvarstår alltid bokningen - en bokning kvarstår alltid tills vi får skriftlig (mail) begäran om avbokning. En avbokningsbekräftelse skickas då ut enligt gällande bokningsvillkor.

Återbetalningar

Ibland händer det att fel summor betalas (för mycket) vid bokning samt att avbokningar skall återbetalas enligt bokningsvillkoren. Vi kontaktar då vederbörande för att få ett insättningskonto så att vi kan återbetala summor.

Återbetalning sker i samband när vi arbetar med bokföringen dvs i ett månadsskifte.